Afspraken kunnen tijdelijk niet online worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak bel je met 040-3040054.

Ook in Eindhoven moeten we goed zorgen voor elkaar. Om de kans op besmetting met het nieuwe Corona virus zo klein mogelijk te maken hebben we een behoorlijk aantal maatregelen genomen. Het belangrijkste aan deze regels is dat we daarmee jouw en onze gezondheid beschermen, evenals die van andere dierenbaasjes. Inmiddels weten we wel dat je huisdieren niet ziek worden van het Coronavirus. Wel is er discussie over het feit of je het virus via hun vacht of riem kunt overdragen op anderen:

  • Wees zelf geen besmettingsbron voor anderen. Kom alleen de praktijk binnen als je zelf gezond bent. Heb je verkoudheidsklachten, een snotneus, keelpijn, hoesten, niezen, koorts of andere klachten die passen bij een besmettelijke ziekte, dan vragen we je om je afspraak te annuleren en te verplaatsen.
  • Kom niet met meer personen binnen dan strikt noodzakelijk. We gaan ervan uit dat er per dier maximaal één begeleider mee komt. Kom alleen na overleg met meer personen.
  • Bewaar afstand tot onze medewerkers en andere cliënten. Hoewel we je hartelijk welkom heten geven we tijdelijk geen hand. We laten je binnen via onze tussendeur en brengen je zo snel mogelijk naar een van de spreekkamers.
  • Medicatie wordt bij de balie afgegeven. Raak de balie niet aan, leun er niet tegen. Uitgegeven medicijnen en voeding worden niet meer ingenomen.
  • Betaal met pin. Ook kun je je Wafpas gebruiken. Contant geld wordt niet geaccepteerd.